KURUMSAL
Erbay makina müşterilerinin teveccühünden aldığı cesaret ile 1999    yılında Makina Sondaj İnşaat Turizm alanında faaliyetine başlamıştır.

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışarak, beklentileri, ilgili mevzuat şartlarını göz önüne alarak en kısa sürede doğru sonuçlarla karşılamak ve talepler doğrultusunda yeni yöntemlere açık olmak.

Personelimizin, sağlıklı bir iş ortamında, gelecek kaygıları olmadan çalışmalarını sağlamak ve her çalışanımıza eğitim programlarının düzenlenmesi ile bilgilerini artırmak. Tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizde sürekliliği sağlayıcı çalışmalar yaparak, iş hacmimizi arttırmak.

Topluma ve çevreye duyarlı bir firma olarak kanuni mevzuatlara uyarak, standartların gereklerini yerine getirmek.
Kurumsal